Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1285 · Visa fulltext
Lag (1995:1285) om försöksverksamhet med gemensam nämnd för flera landsting
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:59, bet. 1995/96:KU10, rskr. 1995/96:49
Tidsbegränsad: 2001-01-01