Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1189 · Visa fulltext
Pantbanksförordning (1995:1189)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1997:476
Rubrik: Förordning (1997:476) om ändring i pantbanksförordningen (1995:1189)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 2012:368
Rubrik: Förordning (2012:368) om ändring i pantbanksförordningen (1995:1189)
Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c §§
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2018:1819
Rubrik: Förordning (2018:1819) om ändring i pantbanksförordningen (1995:1189)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01