Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1647 · Visa fulltext
Förordning (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1996-01-01
Upphävd: 2006-01-01
Ändring, SFS 1996:1283
Rubrik: Förordning (1996:1283) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1998:590
Rubrik: Förordning (1998:590) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:153, bet. 1997/98:FiU28, rskr. 1997/98:311
Ändring, SFS 1998:1734
Rubrik: Förordning (1998:1734) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:512
Rubrik: Förordning (2000:512) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2002:962
Rubrik: Förordning (2002:962) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Omfattning: upph. 1, 3 §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:982
Rubrik: Förordning (2003:982) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2005:811
Omfattning: upph.