Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:791 · Visa fulltext
Lag (1994:791) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter på energiområdet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:212, bet. 1993/94:NU26, rskr. 1993/94:371
CELEX-nr: 375L0405 372R1056 376R1215 376L0491