Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:773 · Visa fulltext
Förordning (1994:773) om småföretagsstöd
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:140, bet. 1993/94:AU13, rskr. 1993/94:366
Upphävd: 2000-06-01
Ändring, SFS 1995:256
Rubrik: Förordning (1995:256) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1995-04-01
Ändring, SFS 1995:731
Rubrik: Förordning (1995:731) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:218, bet. 1994/95:AU15, rskr. 1994/95:398
Ändring, SFS 1995:893
Rubrik: Förordning (1995:893) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1996:1496
Rubrik: Förordning (1996:1496) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 10 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:1247
Rubrik: Förordning (1997:1247) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 10 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr. 19, bet. 1997/98:AU2, rskr. 1997/98:128
Ändring, SFS 1998:1371
Rubrik: Förordning (1998:1371) om ändring i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-12-15
Ändring, SFS 1999:16
Rubrik: Förordning (1999:16) om ändring i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd
Omfattning: upph. 7 §
Ikraft: 1999-02-09
Ändring, SFS 1999:1228
Rubrik: Förordning (1999:1228) om ändring i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:282
Omfattning: upph.