Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:741 · Visa fulltext
Förordning (1994:741) om gymnasiesärskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:250, bet. 1993/94:UbU2, rskr. 1993/94:93
Upphävd: 2011-02-01
Ändring, SFS 1995:118
Rubrik: Förordning (1995:118) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1995:408
Rubrik: Förordning (1995:408) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §, 7 kap 1, 8, 9 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:888
Rubrik: Förordning (1995:888) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 5 kap 1 §, 8 kap 4 §, bil. 2
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1056
Rubrik: Förordning (1995:1056) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, rubr. närmast före 5 kap 2 §, bil. 1, 2
Ikraft: 1995-11-01
Ändring, SFS 1995:1379
Rubrik: Förordning (1995:1379) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §
Ikraft: 1996-02-01
Ändring, SFS 1996:561
Rubrik: Förordning (1996:561) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: nuvarande 6 kap 1 § betecknas 6 kap 1 a §, rubr. närmast före 6 kap 1 § sätts närmast före 6 kap 1 a §; ny 6 kap 1 §, rubr. närmast före 6 kap 1 §
Ikraft: 1996-07-15
Ändring, SFS 1997:607
Rubrik: Förordning (1997:607) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: upph. 8 kap 4 §, rubr. närmast före 8 kap 4 §; ändr. 4 kap 4 §; ny 5 kap 11 §, rubr. närmast före 5 kap 11 §
Ikraft: 1997-08-01
Ändring, SFS 1998:1209
Rubrik: Förordning (1998:1209) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: upph. 9 kap 2 §; ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:1034
Rubrik: Förordning (1999:1034) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §
Ikraft: 2000-01-02 överg.best.
Ändring, SFS 2000:222
Rubrik: Förordning (2000:222) om ändring i förordningen (1999:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ny 8 kap 1 a §, rubr. närmast 8 kap 1 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:1112
Rubrik: Förordning (2000:1112) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 8 kap 1 a §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:744
Rubrik: Förordning (2001:744) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 5 kap 3 §, 7 kap 1, 4 §§; ny 5 kap 2 a §
Ikraft: 2001-11-15
Ändring, SFS 2001:982
Rubrik: Förordning (2001:982) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: nuvarande 6 kap 1 a § betecknas 6 kap 1 b §, rubr. närmast före 6 kap 1 a § sätts närmast före 6 kap 1 b §; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2006:204
Rubrik: Förordning (2006:204) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 8 kap 1 a §; nya 6 kap 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 6 kap 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1095
Rubrik: Förordning (2006:1095) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: utgår genom 2006:1287
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:140, 2005/06:148, bet. 2003/04:UbU13, 2005/06:UbU22, rskr. 2004/05:4, 2005/06:313
Ändring, SFS 2006:1287
Rubrik: Förordning (2006:1287) om ändring i förordningen (2006:1095) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: utgår 2006:1095
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3, rskr. 2006/07:8
Ändring, SFS 2007:54
Rubrik: Förordning (2007:54) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 4 §§
Ikraft: 2007-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313
Ändring, SFS 2010:2039
Omfattning: upph.