Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:598 · Visa fulltext
Förordning (1994:598) om pantbrevsregister
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1458
Rubrik: Förordning (1995:1458) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 3-14, 16 §§
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1997:27
Rubrik: Förordning (1997:27) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1997-03-01
Ändring, SFS 1998:1041
Rubrik: Förordning (1998:1041) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1830
Rubrik: Förordning (1998:1830) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1999-02-01
Ändring, SFS 2003:260
Rubrik: Förordning (2003:260) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 3 a, 15 a, 15 b §§
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2004:386
Rubrik: Förordning (2004:386) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2006:157
Rubrik: Förordning (2006:157) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2006-04-15
Ändring, SFS 2008:176
Rubrik: Förordning (2008:176) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 3, 3 a, 7 §§
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2008:685
Rubrik: Förordning (2008:685) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 3 a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a, 15 b §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2018:961
Rubrik: Förordning (2018:961) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-07-01