Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:519 · Visa fulltext
Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/1993:158, 1993/94:100 (bil.9 p.A 14), bet. 1992/93:UbU12, 1993/94:UbU7, rskr. 1992/93:329, 1993/94:208
Ändring, SFS 1995:771
Rubrik: Förordning (1995:771) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 4, 17, 24, 27, 32, 33, 39, 40 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:700
Rubrik: Förordning (1996:700) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 24, 33 §§
Ikraft: 1996-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:187
Rubrik: Förordning (1998:187) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 28, 29, 35 §§
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1690
Rubrik: Förordning (1998:1690) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:443
Rubrik: Förordning (1999:443) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 1, 9, 16, 24 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:45, bet. 1998/99:UbU9, rskr. 1998/99:203
Ändring, SFS 2001:578
Rubrik: Förordning (2001:578) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2001-08-01
Ändring, SFS 2003:285
Rubrik: Förordning (2003:285) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2004:713
Rubrik: Förordning (2004:713) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2004-10-15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:622
Rubrik: Förordning (2008:622) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2011:879
Rubrik: Förordning (2011:879) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 16, 17, 18, 20, 21, 24 §§
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:177
Rubrik: Förordning (2015:177) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2015-04-15
Ändring, SFS 2016:339
Rubrik: Förordning (2016:339) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 29, 30, 31, 32 §§
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2019:1017
Rubrik: Förordning (2019:1017) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01