Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:243 · Visa fulltext
Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:124, bet. 1993/94:SoU23, rskr. 1993/94:250
Ändring, SFS 1996:309
Rubrik: Lag (1996:309) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 2, 31 §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:138, bet. 1995/96:SoU14, rskr. 1995/96:215
Ändring, SFS 2003:1066
Rubrik: Lag (2003:1066) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 8, 11, 12, 28, 31 §§, rubr. närmast före 8 §; nya 7 a, 8 a, 8 b, 9 a, 9 b, 16 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:136, bet. 2003/04:SoU3, rskr. 2003/04:68
Ändring, SFS 2005:814
Rubrik: Lag (2005:814) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:178, bet. 2005/06:LU4, rskr. 2005/06:32
Ändring, SFS 2008:1423
Rubrik: Lag (2008:1423) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: upph. 8 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, utg.omr. 9, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127
Ändring, SFS 2010:1963
Rubrik: Lag (2010:1963) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ny 32 §, rubr. närmast före 32 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2012:84
Rubrik: Lag (2012:84) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2015:421
Rubrik: Lag (2015:421) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-08-17
Förarbeten: Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261
Ändring, SFS 2016:559
Rubrik: Lag (2016:559) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:95, bet. 2015/16:KU24, rskr. 2015/16:238