Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1920 · Visa fulltext
Lag (1994:1920) om allmän löneavgift
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:122, bet. 1994/95:SkU16, rskr. 1994/95:149
Ändring, SFS 1996:683
Rubrik: Lag (1996:683) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 4 §; ny 5 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:1067
Rubrik: Lag (1996:1067) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ändring, SFS 1997:939
Rubrik: Lag (1997:939) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1998:700
Rubrik: Lag (1998:700) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ändring, SFS 1999:966
Rubrik: Lag (1999:966) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1291
Rubrik: Lag (1999:1291) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:995
Rubrik: Lag (2000:995) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2000:1005
Rubrik: Lag (2000:1005) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2001:1237
Rubrik: Lag (2001:1237) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ändring, SFS 2002:974
Rubrik: Lag (2002:974) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2003:547
Rubrik: Lag (2003:547) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:822
Rubrik: Lag (2003:822) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2003:1197
Rubrik: Lag (2003:1197) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:21, bet. 2003/04:SkU12, rskr. 2003/04:120
Ändring, SFS 2004:1057
Rubrik: Lag (2004:1057) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2005:828
Rubrik: Lag (2005:828) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2007:285
Rubrik: Lag (2007:285) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §; ny 6 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157
Ändring, SFS 2007:967
Rubrik: Lag (2007:967) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30
Ändring, SFS 2008:1267
Rubrik: Lag (2008:1267) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95
Ändring, SFS 2009:1159
Rubrik: Lag (2009:1159) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42
Ändring, SFS 2010:1828
Rubrik: Lag (2010:1828) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64
Ändring, SFS 2011:1281
Rubrik: Lag (2011:1281) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.
Ändring, SFS 2012:756
Rubrik: Lag (2012:756) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2014:1466
Rubrik: Lag (2014:1466) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:178
Rubrik: Lag (2015:178) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147
Ändring, SFS 2015:472
Rubrik: Lag (2015:472) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2015:774
Rubrik: Lag (2015:774) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §, p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:472
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2016:1054
Rubrik: Lag (2016:1054) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2018:2084
Rubrik: Lag (2018:2084) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:478
Rubrik: Lag (2019:478) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288
Ändring, SFS 2020:124
Rubrik: Lag (2020:124) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:68, bet. 2019/20:SfU15, rskr. 2019/20:184
Ändring, SFS 2020:1059
Rubrik: Lag (2020:1059) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63