Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1806 · Visa fulltext
Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:1175
Rubrik: Förordning (1995:1175) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för elektrisk ström
Omfattning: upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1997:864
Rubrik: Förordning (1997:864) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för elektrisk ström
Omfattning: upph. 2 §; ändr. författningsrubr., 1, 3, 14, 16 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:1150
Rubrik: Förordning (1998:1150) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el
Omfattning: ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:72
Rubrik: Förordning (2006:72) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 1 §; ny 2 §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2009:291
Rubrik: Förordning (2009:291) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 16 §; ny 16 a §
Ikraft: 2009-05-01
Ändring, SFS 2010:854
Rubrik: Förordning (2010:854) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el
Omfattning: ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2010-12-01
Ändring, SFS 2011:933
Rubrik: Förordning (2011:933) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el
Omfattning: nya 15 b, 15 c §§, rubr. närmast före 15 b §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2018:1568
Rubrik: Förordning (2018:1568) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el
Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; nuvarande 16 a § betecknas 15 d §; ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 1, 2 §§; nya 2 a, 16, 16 a, 16 b, 16 c, 16, d, 16, e, 16 f §§, rubr. närmast före 16, 16 b, 16 d, 16 f §§
Ikraft: 2018-11-01