Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1763 · Visa fulltext
Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Departement: Justitiedepartementet Å
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1996:1465
Rubrik: Förordning (1996:1465) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 1998:640
Rubrik: Förordning (1998:640) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2001:990
Rubrik: Förordning (2001:990) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2004:1271
Rubrik: Förordning (2004:1271) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:1192
Rubrik: Förordning (2006:1192) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2010:71
Rubrik: Förordning (2010:71) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2013:199
Rubrik: Förordning (2013:199) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 3 §
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:1125
Rubrik: Förordning (2013:1125) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2015:88
Rubrik: Förordning (2015:88) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-07-01