Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1606 · Visa fulltext
Förordning (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Upphävd: 2016-05-01
Ändring, SFS 1999:527
Rubrik: Förordning (1999:527) om ändring i förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
Omfattning: ändr. 2-14, 16 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:1314
Rubrik: Förordning (2000:1314) om ändring i förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 5, 11 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2016:287
Omfattning: upph.