Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1517 · Visa fulltext
Lag (1994:1517) om socialförsäkringsregister
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:8, bet. 1994/95:SfU3, rskr. 1994/95:60
Upphävd: 1998-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:201
Rubrik: Lag (1996:201) om ändring i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister
Omfattning: ändr. 3 §, övergångsbest.
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:128, bet. 1995/96:SfU6, rskr. 1995/96:186
Ändring, SFS 1997:101
Rubrik: Lag (1997:101) om ändring i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:69, bet. 1996/97:SfU8, rskr. 1996/97:172
Ändring, SFS 1997:934
Omfattning: upph.