Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:137 · Visa fulltext
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfU11, rskr. 1993/94:188
Ändring, SFS 1994:971
Rubrik: Lag (1994:971) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 10 §; nya 24 §, rubr. närmast före 24 §
Förarbeten: Prop. 1993/94:150 (bil. 11), bet. 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:458
Ändring, SFS 1994:1736
Rubrik: Lag (1994:1736) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: nya 25 §, rubr. närmast före 25 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1995:103
Rubrik: Lag (1995:103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:558
Rubrik: Lag (1995:558) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 8, 11 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:206, bet. 1994/95:SfU18, rskr. 1994/95:345
Ändring, SFS 1995:1728
Rubrik: Lag (1995:1728) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:1384
Rubrik: Lag (1996:1384) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Ändring, SFS 1997:1103
Rubrik: Lag (1997:1103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 2000:296
Rubrik: Lag (2000:296) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande och flyktingar m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6, 15, 22, 24 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159
Ändring, SFS 2001:471
Rubrik: Lag (2001:471) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2002:1112
Rubrik: Lag (2002:1112) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraft: 2003-01-15
Förarbeten: Prop. 2001/02:185, bet. 2002/03:SfU4, rskr. 2002/03:47
Ändring, SFS 2004:408
Rubrik: Lag (2004:408) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 10, 16, 17 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:50, bet. 2003/04:SfU11, rskr. 2003/04:214
Ändring, SFS 2004:1377
Rubrik: Lag (2004:1377) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 10, 16, 19 §§
Ikraft: 2005-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:28, bet. 2004/05:SfU7, rskr. 2004/05:113
Ändring, SFS 2005:718
Rubrik: Lag (2005:718) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:177
Rubrik: Lag (2006:177) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:46, bet. 2005/06:SfU12, rskr. 2005/06:165
Ändring, SFS 2007:323
Rubrik: Lag (2007:323) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:53, bet. 2006/07:SFU7, rskr. 2006/07:150
Ändring, SFS 2008:941
Rubrik: Lag (2008:941) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26
Ändring, SFS 2009:817
Rubrik: Lag (2009:817) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1546
Rubrik: Lag (2009:1546) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Ändring, SFS 2010:201
Rubrik: Lag (2010:201) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2010:532
Rubrik: Lag (2010:532 ) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:190, bet. 2009/10:SfU19, rskr. 2009/10:309
Ändring, SFS 2010:1962
Rubrik: Lag (2010:1962) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:331
Rubrik: Lag (2011:331) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Ändring, SFS 2013:755
Rubrik: Lag (2013:755) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 3, 22 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:162, bet. 2012/13:SfU11, rskr. 2013/14:2
Ändring, SFS 2016:381
Rubrik: Lag (2016:381) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 11 §; ny 11 a §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:146, bet. 2015/16:FiU42, rskr 2015/16:211
Ändring, SFS 2017:229
Rubrik: Lag (2017:229) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:86, bet. 2016/17:SfU7, rskr. 2016/17:196
Ändring, SFS 2017:578
Rubrik: Lag (2017:578) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2017:586
Rubrik: Lag (2017:586) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2018:346
Rubrik: Lag (2018:346) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 b, 3, 3 a §§
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:119, bet. 2017/18:SfU20, rskr. 2017/18:253
Ändring, SFS 2019:1204
Rubrik: Lag (2019:1204) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:10, bet. 2019/20:SfU11, rskr. 2019/20:73