Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1236 · Visa fulltext
Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 1994-10-01
Ändring, SFS 1996:1084
Rubrik: Förordning (1996:1084) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:786
Rubrik: Förordning (1997:786) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:935
Rubrik: Förordning (1998:935) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2002:937
Rubrik: Förordning (2002:937) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2004:734
Rubrik: Förordning (2004:734) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:677
Rubrik: Förordning (2005:677) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005-11-01
Ändring, SFS 2007:188
Rubrik: Förordning (2007:188) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2011:20
Rubrik: Förordning (2011:20) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-03-01