Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1235 · Visa fulltext
Förordning (1994:1235) om producentansvar för förpackningar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1994-10-01
Upphävd: 1997-06-01
Ändring, SFS 1996:977
Rubrik: Förordning (1996:977) om ändring i förordningen (1994:1235) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1996:1082
Rubrik: Förordning (1996:1082) om ändring i förordningen (1994:1235) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:185
Omfattning: upph.