Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:118 · Visa fulltext
Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Ikraft: 1997-04-29
Förarbeten: Prop. 1993/94:120, bet. 1993/94:UU12, rskr. 1993/94:174
Ändring, SFS 1997:120
Rubrik: Förordning (1997:120) om ikraftträdande av lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen samt av två till den lagen anknytande lagar
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2005:756
Rubrik: Lag (2005:756) om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:154, bet. 2005/06:UU4, rskr. 2005/06:4
Ändring, SFS 2008:886
Rubrik: Lag (2008:886) om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
Omfattning: nya 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19