Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:522 · Visa fulltext
Förordning (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:693
Rubrik: Förordning (1995:693) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1999:834
Rubrik: Förordning (1999:834) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
Omfattning: ändr. 4, 7, 8 §§
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2002:502
Rubrik: Förordning (2002:502) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
Omfattning: ändr. 4, 7, 8 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2008:1010
Rubrik: Förordning (2008:1010) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
Omfattning: ändr. 4, 7, 8 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2018:201
Rubrik: Förordning (2018:201) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-05-21