Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:920 · Visa fulltext
Förordning (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993-07-01
Upphävd: 2012-07-01
Ändring, SFS 1998:1005
Rubrik: Förordning (1998:1005) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2006:1325
Rubrik: Förordning (2006:1325) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
Omfattning: ändr. 2, 5, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2007-01-15
Ändring, SFS 2010:1783
Rubrik: Förordning (2010:1783) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:143
Omfattning: upph.