Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:787 · Visa fulltext
Fiskelag (1993:787)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428
Ändring, SFS 1994:327
Rubrik: Lag (1994:327) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:158, bet. 1993/94:JoU24, rskr. 1993/94:274
Ändring, SFS 1995:101
Rubrik: Lag (1995:101) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1388
Rubrik: Lag (1995:1388) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. 43 §; ändr. 19, 22, 23, 24, 34, 35, 40, 47 §§, bil.
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:8, bet. 1995/96:JoU5, rskr. 1995/96:85
Ändring, SFS 1996:532
Rubrik: Lag (1996:532) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ändring, SFS 1996:1076
Rubrik: Lag (1996:1076) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 24, 25 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:223, bet. 1996/97:JoU3, rskr. 1996/97:23
Ändring, SFS 1998:343
Rubrik: Lag (1998:343) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 13, 22, 30, 33 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:139, bet. 1997/98:JoU24, rskr. 1997/98:242
Ändring, SFS 1998:848
Rubrik: Lag (1998:848) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 3, 20, 37 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2001:445
Rubrik: Lag (2001:445) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2003:251
Rubrik: Lag (2003:251) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. 31 §; ändr. 19, 22, 30, 34, 37, 40, 41 §§; nya 40 a, 50 a, 50 b §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:41, bet. 2002/03:MJU16, rskr. 2002/03:173
Ändring, SFS 2005:305
Rubrik: Lag (2005:305) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2008:438
Rubrik: Lag (2008:438) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: nuvarande 50 a, 50 b §§ betecknas 50 h, 50 i §§, rubr. närmast före 50 a § sätts närmast före 50 h §; ändr. 44 §, den nya 50 h §; nya 40 b, 50 a, 50 b, 50 c, 50 d, 50 e, 50 f, 50 g §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:107, bet. 2007/08:MJU16, rskr. 2007/08:205
Ändring, SFS 2008:1440
Rubrik: Lag (2008:1440) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2009-02-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:58, bet. 2008/09:MJU7, rskr. 2008/09:105
Ändring, SFS 2010:901
Rubrik: Lag (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 3, 7, 17, 18, 19, 34, 37 §§; ny 18 a §
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347
Ändring, SFS 2010:1096
Rubrik: Förordning (2010:1096) om ikraftträdande av lagen (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ikrafttr. av 2010:901
Ändring, SFS 2011:615
Rubrik: Lag (2011:615) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 34, 35, 47, 50 c, 50 h, 50 i, 51 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2012:524
Rubrik: Lag (2012:524) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 50 h §; nuvarande 50 h, 50 i, 51 §§ betecknas 56, 59, 60 §§; ändr. 21, 30 §§, de nya 56, 60 §§; rubr. närmast före nuvarande 51 § sätts närmast före nya 60 §; nya 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 §§, rubr. närmast efter 50 §, rubr. närmast före de nya 51, 56, 58, 59 §§
Ikraft: 2012-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:137, bet. 2011/12:MJU20, rskr. 2011/12:279, EUTL343/2009 s1, EUTL112/2011 s1, EUTL286/2008 s1
CELEX-nr: 32009R1224, 32011R0404, 32008R1005
Ändring, SFS 2014:700
Rubrik: Lag (2014:700) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr 47 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1026
Rubrik: Lag (2014:1026) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 30 §; ändr. 13, 21, 30, 32, 50 a, 50 b, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 4, 58 §; nya 9 a, 13 a, 19 a, 29 a, 29 b, 31, 37 a, 39 a, 57 a §§, rubr. närmast före 29 a, 57 a §§
Ikraft: 2014-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364, EUTL354/2013 s22, EUTL343/2009 s1
CELEX-nr: 32013R1380, 32009R1224
Ändring, SFS 2016:824
Rubrik: Lag (2016:824) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 22, 58 §§
Ikraft: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:118, bet. 2015/16:MJU17, rskr. 2015/16:297
Ändring, SFS 2017:945
Rubrik: Lag (2017:945) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 22, 39 a, 50 a, 52, 53 §§; nya 23 a, 38 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:183, bet. 2017/18:MJU3, rskr.2017/18:14
Ändring, SFS 2019:39
Rubrik: Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130