Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1634 · Visa fulltext
Förordning (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1994-04-01
Ändring, SFS 1995:195
Rubrik: Förordning (1995:195) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 1995-04-01
Ändring, SFS 1998:1040
Rubrik: Förordning (1998:1040) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2000:1020
Rubrik: Förordning (2000:1020) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2010:377
Rubrik: Förordning (2010:377) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:807
Rubrik: Förordning (2011:807) om ändring av besiktning av tivolianordningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2014:1146
Rubrik: Förordning (2014:1146) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:959
Rubrik: Förordning (2018:959) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-07-01