Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1633 · Visa fulltext
Förordning (1993:1633) om besiktning av samlingstält
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1994-04-01
Ändring, SFS 1995:194
Rubrik: Förordning (1995:194) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1995-04-01
Ändring, SFS 2008:1024
Rubrik: Förordning (2008:1024) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:376
Rubrik: Förordning (2010:376) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält
Omfattning: ändr. 2, 3, 7 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:808
Rubrik: Förordning (2011:808) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2014:1145
Rubrik: Förordning (2014:1145) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2015-01-01