Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:16 · Visa fulltext
Lag (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1993-03-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:40, bet. 1992/93:AU6, rskr. 1992/93:72
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1995:1485
Rubrik: Lag (1995:1485) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 1998:99
Rubrik: Lag (1998:99) om ändring i lagen (1993:16) mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153
Ändring, SFS 2000:994
Rubrik: Lag (2000:994) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2003:705
Rubrik: Lag (2003:705) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:825
Rubrik: Lag (2004:825) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semsterlönekostnader
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2007:202
Rubrik: Lag (2007:202) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134
Ändring, SFS 2007:1005
Rubrik: Lag (2007:1005) om upphävande av lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13