Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1488 · Visa fulltext
Förordning (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Upphävd: 1998-04-01
Ändring, SFS 1994:1718
Rubrik: Förordning (1994:1718) om ändring i förordningen (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.
Omfattning: upph. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:1007
Rubrik: Förordning (1995:1007) om ändring i förordningen (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1995-07-15
Ändring, SFS 1997:386
Rubrik: Förordning (1997:386) om ändring i förordningen (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.
Omfattning: upph. 11 §; ny 7 a §
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 1998:134
Omfattning: upph.