Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1199 · Visa fulltext
Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199)
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1993-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1917
Rubrik: Förordning (1994:1917) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: upph. 1 kap 37 §, rubr. närmast före 1 kap 37 §; ändr. 1 kap 2, 3, 4, 27, 33, 34, 36 §§, 2 kap 6 §; nya 12, 13, 14, 15 kap
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Ändring, SFS 1995:583
Rubrik: Förordning (1995:583) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 5, 6, 7 §§, bil. 1; nya 1 kap 6 a, 35 a, 35 b, 35 c, 35 d, 35 e §§, bil. 1 a
Ikraft: 1995-06-10 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1455
Rubrik: Förordning (1995:1455) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:604
Rubrik: Förordning (1996:604) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: upph. 6 kap 3 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1273
Rubrik: Förordning (1996:1273) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap 19, 24 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:452
Rubrik: Förordning (1997:452) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: upph. 1 kap 6 a §; ändr. 1 kap 6, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, bil. 3, 5 a, 5 b, 5 c; nya 1 A kap, 1 kap 4 a, 7 a, 7 b, 7 c §§, bil. 1 a, 12
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:928
Rubrik: Förordning (1997:928) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap 19 §, bil. 5 a, 12
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1998:437
Rubrik: Förordning (1998:437) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §, 11 kap 4 §, 15 kap 3 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1730
Rubrik: Förordning (1998:1730) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:631
Rubrik: Förordning (1999:631) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: upph. rubr. före 1 kap 27 §, bil. 11; ändr. 1 kap 3, 8, 13, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 §§, 1 A kap 2 §, bil. 2, 6, 7, 8, 9, 10, rubr. närmast före 1 kap 26, 34 §§; nya 1 kap 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 34 a, 34 b, 34 c, 37 §§, bil. 2 a, 7 a
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:747
Rubrik: Förordning (1999:747) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. bil. 6
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:599
Rubrik: Förordning (2001:599) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: upph. 6 kap 8 §; ändr. 1 A kap 1 §, 11 kap 1 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:1223
Rubrik: Förordning (2001:1223) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: upph. 12, 13, 14, 15 kap, rubr. till avd. 4; ändr. 1 kap 2, 3, 13, 14, 15, 16, 33, 35 a, 35 b, 35 d, 36, 37 §§, 1 A kap 2, 3, 4, 5 §§, 2 kap 1, 5, 6 §§, 6 kap 1, 2, 6, 7 §§, 7 kap 3 §, 8 kap 2, 3 §§, rubr. till avd. 2, 2 kap, rubr. närmast före 1 kap 13, 15 §§; nya 4 kap 3 §, 9 kap 3 §, bil 13
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:288
Rubrik: Förordning (2002:288) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap 6, 35 a §, bil. 1, bil. 1 a
Ikraft: 2002-06-12 överg.best.
Ändring, SFS 2002:748
Rubrik: Förordning (2002:748) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 2002-11-25 överg.best.
Ändring, SFS 2003:204
Rubrik: Förordning (2003:204) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap 8, 37 §§, bil. 2, 2 a
Ikraft: 2003-06-10 överg.best.
Ändring, SFS 2003:963
Rubrik: Förordning (2003:963) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: upph. 3 kap 4, 7 §§, 8 kap 3 §, 9 kap 1 §; ändr. 1 A kap 1, 3, 5 §§, 2 kap 1, 2, 3, 5, 6 §§, 3 kap 1, 2, 3, 5, 6 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§, 7 kap 1, 3 §§, 8 kap 1, 2 §§, 11 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:281
Rubrik: Förordning (2004:281) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 a, 7 b, 10, 11, 17, 19, 21, 24, 35 b §§, 1 A kap 1 §, 2 kap 5 §, 11 kap 1 §, bil. 1 a, 3, 5 c, 12; ny 6 kap 3 §
Ikraft: 2004-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:251
Rubrik: Förordning (2005:251) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2005-06-14 överg.best.
Ändring, SFS 2006:327
Rubrik: Förordning (2006:327) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 8, 13, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 34, 34 a, 34, b, 34 c, 35, 37 §§, rubr närmast före 1 kap 34 §, bil. 2, 2 a, 6, 7, 7 a, 8, 9, 10; nya 1 kap 25 a, 31 a, 31 b, 31 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 g, 34 h, 34 i, 34 j, 34 k §§, rubr närmast före 1 kap 34 a, 34 c, 34 f, 34 i, 34 j §§, bil. 9 a, 9 b, 9 c
Ikraft: 2006-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1218
Rubrik: Förordning (2006:1218) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. bil. 8
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:181
Rubrik: Förordning (2007:181) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap 11, 19, 21 §§, 1 A kap 4 §, bil. 1 a, 5 a
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:188
Rubrik: Förordning (2008:188) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap 35 a, 35 b §§, bil. 1, 13
Ikraft: 2008-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:701
Rubrik: Förordning (2008:701) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3 §§, 8 kap 1 §
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2009:318
Rubrik: Förordning (2009:318 ) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8, 9, 36, 37 §§, rubr. närmast före 1 kap. 8, 36 §§, bil. 2, 2 a
Ikraft: 2009-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:881
Rubrik: Förordning (2009:881) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2010-02-15
Ändring, SFS 2010:337
Rubrik: Förordning (2010:337) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, 1 A kap. 1, 2, 4, 5 §§, rubr. närmast före 1 kap. 19, 24 §§, bil. 1 a, 3, 5 a, 5 c
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:444
Rubrik: Förordning (2011:444) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 7 b, 35 a §§, bil. 1, 1 a, 13
Ikraft: 2011-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1266
Rubrik: Förordning (2011:1266) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:91
Rubrik: Förordning (2012:91) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: upph. 1 kap. 34 i §, rubr. närmast före 1 kap. 34 a, 34 i §§; ändr. 1 kap. 4, 34, 34 g, 35 §§, rubr. närmast före 1 kap. 34 §
Ikraft: 2012-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:411
Rubrik: Förordning (2012:411) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: upph. 1 kap. 31 a, 31 b, 31 c §§, bil. 9 a , 11; ändr. 1 kap. 30, 31, 32 a, 32 c §§, 1 A kap. 2, 3, 4 §§, bil. 2, 2 a, 6, 7, 7 a, 8, 9, 9 b, 9 c, 10
Ikraft: 2012-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2013:242
Rubrik: Förordning (2013:242) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 b, 24, 35 c §§, bil. 1 a, 5 c
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:217
Rubrik: Förordning (2014:217) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, bil. 1
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:206
Rubrik: Förordning (2015:206) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 A kap. 1, 2, 4 §§, bil. 2, 2 a
Ikraft: 2015-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:915
Rubrik: Förordning (2015:915) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:368
Rubrik: Förordning (2016:368) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: upph. 3 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 4 a, 7 b, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. till 1 kap. 19 §, bil. 1 a, 3, 4, 5 a, 5 b, 5 c; nya 1 kap. 23 a, 23 b §§, bil. 5 d, rubr. närmast före 1 kap. 23 a §
Ikraft: 2016-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:291
Rubrik: Förordning (2017:291) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, bil. 1
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1097
Rubrik: Förordning (2018:1097) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Omfattning: ändr. 1 kap. 15, 25 a, 28, 31, 32 a, 32 c, 34, 34 f, 34 g, 34 j och 38 §§, 1 A kap. 1 §, bil. 1, 2, 2 a, 6, 7, 7 a, 8, 9, 9 b, 9 c, 10
Ikraft: 2018-07-20 överg.best.