Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1153 · Visa fulltext
Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1094
Rubrik: Förordning (1994:1094) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 11, 21, 23 §§; rubr. närmast 2 kap 1 § sätts närmast före 2 kap 2 §; nya 2 kap 3 a §, rubr. närmast före 2 kap 1 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:668
Rubrik: Förordning (1995:668) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: upph. 4 kap; nytt 4 kap
Ikraft: 1995-06-15 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1457
Rubrik: Förordning (1996:1457) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: upph. 4 kap 15 §; ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 1, 7, 16, 17 11; ny 4 kap 18 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1999:1418
Rubrik: Förordning (1999:1418) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: nuvarande 4 kap 17, 18 §§ betecknas 4 kap 15, 17 §§; ändr. 2 kap 1, 5 §§, 3 kap 7, 8 §§, 4 kap 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 §§, de nya 15, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap 10 §; nya rubr. närmast före 2 kap 5 §, 4 kap 16, 17 §§
Ikraft: 2000-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:653
Rubrik: Förordning (2000:653) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 kap 3 a §, 4 kap 1, 15 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:1133
Rubrik: Förordning (2001:1133) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: upph. 4 kap; nuvarande 2 kap 3 a, 4, 5, 6 §§ betecknas 2 kap 4, 5, 6, 7 §§, nuvarande 3 kap 8, 9, 10 §§ betecknas 3 kap 10, 8, 9 §§; ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 1, 2, 3 §§, nya 2 kap 4, 6, 7 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, nya 8, 10 §§, rubr. närmast före 2 kap 1 §, rubr. närmast före 2 kap 5, 6 §§ sätts närmast före nya 2 kap 6, 7 §§, rubr. 3 kap, rubr. närmast före 3 kap 8, 9, 10 §§ sätts närmast före 3 kap 10, 8, 9 §§; nya 3 kap 11, 12 §§, rubr. närmast före 3 kap 11, 12 §§; omtryck
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:561
Rubrik: Förordning (2002:561) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2005:665
Rubrik: Förordning (2005:665) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: nuvarande 3 kap 11, 12, betecknas 1 kap 5, 6 §§; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 11, 12 §§ sätts närmast före 1 kap 5, 6 §§; ny 2 kap 5 a §, nytt 4 kap, rubr, närmast före 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 5 a §
Ikraft: 2005-10-15
Ändring, SFS 2007:264
Rubrik: Förordning (2007:264) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: upph. 1 kap 2 §; nuvarande 1 kap 3 § betecknas 1 kap 2 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 6 §§, 3 kap 3, 4, 7 §§, 4 kap 4 §, rubr. närmast före 3 kap 3 §; ny 1 kap 3 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:712
Rubrik: Förordning (2008:712) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 8, 10 §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2009:771
Rubrik: Förordning (2009:771) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Ändring, SFS 2010:595
Rubrik: Förordning (2010:595) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 3, 5 §§, 4 kap. 1, 2, 4, 6 §§; nya 2 kap. 6 a, 8 §§
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:501
Rubrik: Förordning (2012:501) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 3 kap. 7, 10 §§
Ikraft: 2012-07-15
Ändring, SFS 2012:713
Rubrik: Förordning (2012:713) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, 6 §§, 3 kap. 5, 9 §§, 4 kap. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:78
Rubrik: Förordning (2013:78) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2013-04-01
Ändring, SFS 2013:1176
Rubrik: Förordning (2013:1176) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:233
Rubrik: Förordning (2014:233) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2014-06-01
Ändring, SFS 2014:872
Rubrik: Förordning (2014:872) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2015:133
Rubrik: Förordning (2015:133) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2017:260
Rubrik: Förordning (2017:260) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2018:1361
Rubrik: Förordning (2018:1361) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
Omfattning: upph. 1 kap. 4, 5, 6 §§, rubr. 1 kap. 4, 5, 6 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 5 a §§, 4 kap. 3 §; nya 1 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2018-08-01