Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1067 · Visa fulltext
Förordning (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Upphävd: 2016-06-01
Ändring, SFS 1993:1329
Rubrik: Förordning (1993:1329) om ändring i förordningen (1993:1067) om elektrisk kompatibilitet
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1993:1067
Ändring, SFS 1997:73
Rubrik: Förordning (1997:73) om ändring i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 1997-04-01
Ändring, SFS 1998:278
Rubrik: Förordning (1998:278) om ändring i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 12 §; ny 11 a §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 2000:922
Rubrik: Förordning (2000:922) om ändring i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2007:360
Rubrik: Förordning (2007:360) om ändring i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: upph. 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 §; nuvarande 11 a § betecknas 10 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 §§, den nya 10 §, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 9 §; nya 3 a, 7 §§, rubr. närmast före 7, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL390/2004 s24
CELEX-nr: 32004L0108
Ändring, SFS 2009:1376
Rubrik: Förordning (2009:1376) om ändring i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet
Omfattning: ändr. 10, 12 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2016:363
Omfattning: upph.