Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1028 · Visa fulltext
Fordonsskatteförordning (1993:1028)
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1993-10-01 överg.best.
Upphävd: 2006-05-01
Ändring, SFS 1993:1256
Rubrik: Förordning (1993:1256) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)
Omfattning: ändr. 12 §, 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Ändring, SFS 1995:1204
Rubrik: Förordning (1995:1204) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)
Omfattning: upph. 23 §, rubr. närmast före 23 §; ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:24, bet. 1995/96:SkU4, rskr. 1995/96:12
Ändring, SFS 2001:373
Rubrik: Förordning (2001:373) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:675
Rubrik: Förordning (2001:675) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)
Omfattning: ändr. 1, 4, 5 §§
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:936
Rubrik: Förordning (2002:936) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:961
Rubrik: Förordning (2003:961) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)
Omfattning: upph. 15, 16, 17, 21 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. 2, 4, 5, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 25 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:242
Omfattning: upph.