Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:760 · Visa fulltext
Anslagsförordning (1992:760)
Departement: Finansdepartementet BA5
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Upphävd: 1997-01-01
Ändring, SFS 1993:429
Rubrik: Förordning (1993:429) om ändring i anslagsförordningen (1992:760)
Omfattning: nuvarande 17 § betecknas 23 §, rubr. närmast före nuvarande 17 § sätts närmast före 23 §; ändr. 4, 6, 7, 8, 10, 15 §§; nya 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 17 §; omtryck
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:354
Rubrik: Förordning (1994:354) om ändring i anslagsförordningen (1992:760)
Omfattning: ändr. 17, 20 §§, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:1189
Omfattning: upph.