Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:18 · Visa fulltext
Produktansvarslag (1992:18)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:197, 1991/92:LU14, rskr 1991/92:78
Ändring, SFS 1992:1137
Rubrik: Lag (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)
Omfattning: nuvarande 10, 11 §§ betecknas 11, 12 §§, rubr. närmast före nuvarande 10, 11 §§ sätts närmast före nya 11, 12 §§; ändr. 6, 7 §§; nya 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:38, bet. 1992/93:LU9, rskr 1992/93:47
Ändring, SFS 1993:647
Rubrik: Lag (1993:647) om ändring i lagen (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:1137
Förarbeten: Bet. 1992/93:EU3, rskr. 1992/93:404
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 6, 7 §§ i 1992:1137 utom vad avser Liechtenstein
Ändring, SFS 1995:1185
Omfattning: ikrafttr. av 6, 7 §§ i 1992:1137 såvitt avser Liechtenstein
Ändring, SFS 2010:975
Rubrik: Lag (2010:975) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360