Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:118 · Visa fulltext
Tillträdesförordning (1992:118)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1992-05-01
Ändring, SFS 1993:319
Rubrik: Förordning (1993:319) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:529
Rubrik: Förordning (1994:529) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 28 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1337
Rubrik: Förordning (1994:1337) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1996:533
Rubrik: Förordning (1996:533) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:886
Rubrik: Förordning (1996:886) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 2, 3, 10 §§
Ikraft: 1996-10-01
Ändring, SFS 1996:1568
Rubrik: Förordning (1996:1568) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 1997-02-01
Ändring, SFS 1998:1056
Rubrik: Förordning (1998:1056) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ny 29 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1201
Rubrik: Förordning (1998:1201) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-11-01
Ändring, SFS 1999:514
Rubrik: Förordning (1999:514) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 5, 27, 28 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:1223
Rubrik: Förordning (2000:1223) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 4, 7, 13, 19 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2004:277
Rubrik: Förordning (2004:277) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1119
Rubrik: Förordning (2004:1119) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 5, 28 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:54
Rubrik: Förordning (2005:54) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2006:114
Rubrik: Förordning (2006:114) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2008:1088
Rubrik: Förordning (2008:1088) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 5, 28 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:707
Rubrik: Förordning (2010:707) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2013:941
Rubrik: Förordning (2013:941) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 5, 10 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1216
Rubrik: Förordning (2014:1216) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 27, 28 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:506
Rubrik: Förordning (2017:506) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2019:90
Rubrik: Förordning (2019:90) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2020:84
Rubrik: Förordning (2020:84) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-04-01