Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1164 · Visa fulltext
Förordning (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1992:8
CELEX-nr: 368R1612
Upphävd: 1995-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1994:635
Rubrik: Förordning (1994:635) om ändring i förordningen (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 2 4 §§; nya bil. 1, 2
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av 1994:635
Ändring, SFS 1994:1699
Rubrik: Förordning (1994:1699) om upphävande av förordningen (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: upph.