Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:501 · Visa fulltext
Lönegarantiförordning (1992:501)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1139
Rubrik: Förordning (1993:1139) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1994:772
Rubrik: Förordning (1994:772) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1284
Rubrik: Förordning (1994:1284) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:863
Rubrik: Förordning (1995:863) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:150 (bil.10), bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:451
Ändring, SFS 1996:44
Rubrik: Förordning (1996:44) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1996-04-01
Ändring, SFS 1997:206
Rubrik: Förordning (1997:206) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1997-06-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199
Ändring, SFS 1997:1082
Rubrik: Förordning (1997:1082) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:458
Rubrik: Förordning (1998:458) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 2003:957
Rubrik: Förordning (2003:957) om ändring i lönegaranatiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 9 a, 14 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:955
Rubrik: Förordning (2004:955) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:274
Rubrik: Förordning (2005:274) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2005-06-01
Ändring, SFS 2006:771
Rubrik: Förordning (2006:771) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 9, 9 a, 10, 14 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:794
Rubrik: Förordning (2007:794) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 4, 5, 9, 13 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2011:1446
Rubrik: Förordning (2011:1446) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:401
Rubrik: Förordning (2012:401) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§; nya 1 a, 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:392
Rubrik: Förordning (2017:392) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:588
Rubrik: Förordning (2019:588) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2020-01-01