Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:739 · Visa fulltext
Förordning (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1991-07-01
Upphävd: 2008-07-01
Ändring, SFS 1992:485
Rubrik: Förordning (1992:485) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:423
Rubrik: Förordning (1993:432) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:855
Rubrik: Förordning (1994:855) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftsinspektion
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:214
Rubrik: Förordning (1995:214) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:823
Rubrik: Förordning (1995:823) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 2, 4, 8 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1996:1509
Rubrik: Förordning (1996:1509) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:1325
Rubrik: Förordning (1997:1325) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:1176
Rubrik: Förordning (1998:1176) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1530
Rubrik: Förordning (1998:1530) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 2, 4, 8 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1201
Rubrik: Förordning (1999:1201) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:321
Rubrik: Förordning (2001:321) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:1166
Rubrik: Förordning (2001:1166) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:862
Rubrik: Förordning (2002:862) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:1083
Rubrik: Förordning (2003:1083) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1151
Rubrik: Förordning (2004:1151) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftsinspektion
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:522
Rubrik: Förordning (2006:522) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: upph. 7, 10 §§; nuvarande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 §§ betecknas 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före nuvarande 2, 4, 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 4, 7, 10, 11 §§; ändr. de nya 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före nya 7 §; nya 1, 3, 6 §§, rubr. närmast före 2, 5, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1501
Rubrik: Förordning (2006:1501) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 7, 8, 10 §§
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1374
Rubrik: Förordning (2007:1374) om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:463
Omfattning: upph.