Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1269 · Visa fulltext
Förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1991-10-01
Ändring, SFS 1992:520
Rubrik: Förordning (1992:520) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 2001:290
Rubrik: Förordning (2001:290) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara
Omfattning: ändr. 5, 9, 10 §§
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:1207
Rubrik: Förordning (2001:1207) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2008:397
Rubrik: Förordning (2008:397) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara
Omfattning: ändr. 2, 5, 9, 10 §§
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:618
Rubrik: Förordning (2008:618) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2011:569
Rubrik: Förordning (2011:569) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2011-07-01