Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1109 · Visa fulltext
Lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:85, 1990/91:UbU16, rskr 1990/91:356
Ändring, SFS 1993:794
Rubrik: Lag (1993:794) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning vissa fall
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363
Ändring, SFS 2010:876
Rubrik: Lag (2010:876) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2012:911
Rubrik: Lag (2012:911) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 4 §
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2019:875
Rubrik: Lag (2019:875) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48