Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:736 · Visa fulltext
Jordförvärvsförordning (1991:736)
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1991-07-01
Upphävd: 2005-07-01
Ändring, SFS 1992:235
Rubrik: Förordning (1992:235) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1126
Rubrik: Förordning (1992:1126) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1994:159
Rubrik: Förordning (1994:159) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-05-01
Ändring, SFS 1996:1268
Rubrik: Förordning (1996:1268) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:818
Rubrik: Förordning (1997:818) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1999:1390
Rubrik: Förordning (1999:1390) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000-02-01
Ändring, SFS 2000:322
Rubrik: Förordning (2000:322) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2002:60
Rubrik: Förordning (2002:60) om jordförvärvsförordningen (1991:736)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-04-01
Ändring, SFS 2002:185
Rubrik: Förordning (2002:185) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-06-01
Ändring, SFS 2005:522
Omfattning: upph.