Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:132 · Visa fulltext
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1991:132) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Ikraft: 1991-04-16
Upphävd: 1992-11-20
Ändring, SFS 1992:1034
Omfattning: upph.