Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1080 · Visa fulltext
Förordning (1991:1080) om riksinternatskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Upphävd: 2011-07-01
Ändring, SFS 1992:53
Rubrik: Förordning (1992:53) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: ändr. 12, 24 §§; ny 12 a §
Ikraft: 1992-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:714
Rubrik: Förordning (1992:714) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: ändr. 6, 8, 12, 15, 26 §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1130
Rubrik: Förordning (1992:1130) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:883
Rubrik: Förordning (1993:883) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:1176
Rubrik: Förordning (1994:1176) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: ändr. 1, 12, 15 §§
Ikraft: 1994-08-01
Ändring, SFS 1995:887
Rubrik: Förordning (1995:887) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 4, 8, 10, 12, 15, 26, 34, 36, 41 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:563
Rubrik: Förordning (1996:563) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: upph. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16-26, 28, 34, 35, 41 §§, rubr. närmast före 5, 14, 16, 17, 25 §§; ändr. 1, 4, 12, 15, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 31 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1997:609
Rubrik: Förordning (1997:609) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: ny 31 a §
Ikraft: 1997-08-01
Ändring, SFS 1998:748
Rubrik: Förordning (1998:748) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: upph. 43 §, rubr. närmast före 43 §; ändr. 10, 12, 31 §§; ny rubr. närmast före 44 §
Ikraft: 1998-08-01
Ändring, SFS 1999:1030
Rubrik: Förordning (1999:1030) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: ändr. 12, 15 §§
Ikraft: 2000-01-02 överg.best.
Ändring, SFS 2002:396
Rubrik: Förordning (2002:396) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:284
Rubrik: Förordning (2003:284) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2006:1094
Rubrik: Förordning (2006:1094) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: utgår genom 2006:1286
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:140, 2005/06:148, bet. 2003/04:UbU13, 2005/06:UbU22, rskr. 2004/05:4, rskr. 2005/06:313
Ändring, SFS 2006:1286
Rubrik: Förordning (2006:1286) om ändring i förordningen (2006:1094) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: utgår 2006:1094
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3, rskr. 2006/07:8
Ändring, SFS 2008:616
Rubrik: Förordning (2008:616) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2011:525
Omfattning: upph.