Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:806 · Visa fulltext
Elinstallatörsförordning (1990:806)
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 1990-10-01 överg.best.
Upphävd: 2017-07-01
Ändring, SFS 1992:1234
Rubrik: Förordning (1992:1234) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 8 9, 10, 11, 12, 14, 15 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1995:235
Rubrik: Förordning (1995:235) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:860
Rubrik: Förordning (1997:860) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)
Omfattning: ändr. 5, 12, 13 §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:467
Rubrik: Förordning (1998:467) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1146
Rubrik: Förordning (1998:1146) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2009:24
Rubrik: Förordning (2009:24) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-03-01
Ändring, SFS 2014:138
Rubrik: Förordning (2014:138) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2016:177
Rubrik: Förordning (2016:177) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2017:218
Omfattning: upph.