Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:773 · Visa fulltext
Lag (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:117, 1989/90:SfU20, rskr 1989/90:347
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1992:276
Rubrik: Lag (1992:276) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§, 5 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:106, 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ändring, SFS 1992:1279
Rubrik: Lag (1992:1279) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:7, bet. 1992/93:SfU4, rskr 1992/93:69
Ändring, SFS 1993:1345
Rubrik: Lag (1993:1345) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:37, bet. 1993/94:SfU8, rskr 1993/94:38
Ändring, SFS 1994:1449
Rubrik: Lag (1994:1449) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1997:1045
Rubrik: Lag (1997:1045) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:706
Rubrik: Lag (1998:706) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1998:707
Rubrik: Lag (1998:707) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1999:825
Rubrik: Lag (1999:825) om ändring i lagen (1998:707) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1 § i 1998:707
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 2000:787
Rubrik: Lag (2000:787) om ändring i lagen (1998:707) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 1998:707
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:802
Rubrik: Lag (2000:802) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:127, bet. 2000/01:SfU3, rskr. 2000/01:10
Ändring, SFS 2004:821
Rubrik: Lag (2004:821) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.