Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:655 · Visa fulltext
Lag (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1447
Rubrik: Lag (1990:1447) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1991:691
Rubrik: Lag (1991:691) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Ändring, SFS 1991:843
Rubrik: Lag (1991:843) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 5 §; ny 8 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:136, 1990/91:NU41, rskr 1990/91:367
Ändring, SFS 1991:1003
Rubrik: Lag (1991:1003) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Ändring, SFS 1992:705
Rubrik: Lag (1992:705) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:119, 1991/92:NU32, rskr 1991/92:323
Ändring, SFS 1992:1346
Rubrik: Lag (1992:1346) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:131, bet. 1992/93:SkU15, rskr 1992/93:149
Ändring, SFS 1993:115
Rubrik: Lag (1993:115) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993-03-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:100 (bil.8), bet. 1992/93:SkU19, rskr. 1992/93:167
Ändring, SFS 1993:1566
Rubrik: Lag (1993:1566) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1994:1877
Rubrik: Lag (1994:1877) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1994:2013
Rubrik: Lag (1994:2013) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Ändring, SFS 1998:694
Rubrik: Lag (1998:694) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ändring, SFS 1999:1262
Rubrik: Lag (1999:1262) om upphävande av lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117