Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:469 · Visa fulltext
Notarieförordning (1990:469)
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:542
Rubrik: Förordning (1991:542) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:116, 1990/91:JuU37, rskr 1990/91:261
Ändring, SFS 1994:927
Rubrik: Förordning (1994:927) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ändr. 6, 10, 19 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:392
Rubrik: Förordning (1996:392) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ändr. 3, 5, 7, 9, 10, 15, 18, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 2001:132
Rubrik: Förordning (2001:132) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-05-01
Ändring, SFS 2002:797
Rubrik: Förordning (2002:797) om ändring i Notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2002:994
Rubrik: Förordning (2002:994) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ändr. 1, 2, 9, 10, 18 §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2005:1098
Rubrik: Förordning (2005:1098) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:72
Rubrik: Förordning (2007:72) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2007-04-01
Ändring, SFS 2007:385
Rubrik: Förordning (2007:385) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:1083
Rubrik: Förordning (2007:1083) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: upph. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§; rubr. närmast före 12, 16 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:1400
Rubrik: Förordning (2009:1400) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 7, 7 a, 9, 10 §§
Ikraft: 2010-02-15
Ändring, SFS 2014:442
Rubrik: Förordning (2014:442) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ändr. 1, 9, 10 §§; ny 2 b §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2017:288
Rubrik: Förordning (2017:288) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Omfattning: ändr. 2 b §
Ikraft: 2017-07-01