Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:324 · Visa fulltext
Taxeringslag (1990:324)
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Upphävd: 2012-01-01
Ändring, SFS 1990:580
Rubrik: Lag (1990:580) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:111, 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1990:1138
Rubrik: Lag (1990:1138) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 3, 4, 23 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 13 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:5, 1990/91:SkU3, rskr 1990/91:57
Ändring, SFS 1990:1423
Rubrik: Lag (1990:1423) om ändring i lagen (1990:1138) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 § i 1990:1138
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1991:314
Rubrik: Lag (1991:314) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest.
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:695
Rubrik: Lag (1991:695) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Ändring, SFS 1991:1682
Rubrik: Lag (1991:1682) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 8 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1902
Rubrik: Lag (1991:1902) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 4 kap 16, 17, 18 §§, 5 kap 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13 §§ 7 kap 6 §; ny 5 kap 2 a §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100
Ändring, SFS 1992:1186
Rubrik: Lag (1992:1186) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: upph. 4 kap 24 §, rubr. närmast före 4 kap 24 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66
Ändring, SFS 1992:1660
Rubrik: Lag (1992:1660) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:86, bet. 1992/93:SkU11, rskr 1992/93:146
Ändring, SFS 1992:1750
Rubrik: Lag (1992:1750) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:136, bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:944
Rubrik: Lag (1993:944) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1446
Rubrik: Lag (1993:1446) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:80, bet. 1993/94:AU6, rskr. 1993/94:101
Ändring, SFS 1993:1548
Rubrik: Lag (1993:1548) om ändring i lagen (1993:944) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 § i 1993:944
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, 1993/94:80, bet. 1993/94:SkU15, 1993/94:AU6, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1993:1562
Rubrik: Lag (1993:1562) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, 5 kap 1 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1994:219
Rubrik: Lag (1994:219) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:467
Rubrik: Lag (1994:467) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: upph. 3 kap 6 §; ändr. 3 kap 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 kap 10 §; nya 3 kap 12 a, 14 a, 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 3 kap 13 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:486
Rubrik: Lag (1994:486) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 5 §§, 5 kap 5 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:152, bet. 1993/94:SkU32, rskr. 1993/94:316
Ändring, SFS 1994:766
Rubrik: Lag (1994:766) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ny 4 kap 2 a §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:224, bet. 1993/94:SkU42, rskr. 1993/94:384
Ändring, SFS 1994:1625
Rubrik: Lag (1994:1625) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1994:1681
Rubrik: Lag (1994:1681) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 5 kap 1 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:41, 1994/95:99, bet. 1994/95:SfU6, 1994/95:AU5, rskr. 1994/95:124
Ändring, SFS 1995:1524
Rubrik: Lag (1995:1524) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:102, bet. 1995/96:SkU15, rskr. 1995/96:118
Ändring, SFS 1996:654
Rubrik: Lag (1996:654) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:152, bet. 1995/96:SkU25, rskr. 1995/96:274
Ändring, SFS 1996:1238
Rubrik: Lag (1996:1238) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:231, bet. 1996/97:SkU4, rskr. 1996/97:67
Ändring, SFS 1996:1333
Rubrik: Lag (1996:1333) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 13, 17 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1996:1612
Rubrik: Lag (1996:1612) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:45, bet. 1996/97:SkU13, rskr. 1996/97:133
Ändring, SFS 1997:232
Rubrik: Lag (1997:232) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1997:328
Rubrik: Lag (1997:328) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 4 kap 16 §, 5 kap 1, 12 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:117, bet. 1996/97:SkU20, rskr. 1996/97:252
Ändring, SFS 1997:494
Rubrik: Lag (1997:494) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 8, 9, 11, 12 a §§, 5 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 §§, rubr. närmast före 5 kap 6 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:947
Rubrik: Lag (1997:947) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1997:1028
Rubrik: Lag (1997:1028) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 12 §§, 5 kap 1 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 1997:1035
Rubrik: Lag (1997:1035) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1997:494
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:246
Rubrik: Lag (1998:246) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:1674
Rubrik: Lag (1998:1674) om ändring i lagen (1997:232) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 § i 1997:232
Förarbeten: Prop. 1998/99:1, utg.omr. 3, bet. 1998/99:SkU1, rskr. 1998/99:64
Ändring, SFS 1999:1055
Rubrik: Lag (1999:1055) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Ändring, SFS 1999:1096
Rubrik: Lag (1999:1096) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1261
Rubrik: Lag (1999:1261) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 3 §, 4 kap 5, 13, 17, 18, 20, 23 §§, 5 kap 1, 2, 13 §§; ny 4 kap 11 a §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2001:1231
Rubrik: Lag (2001:1231) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: upph. 3 kap 15, 18 §§, 4 kap 4 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §; ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 3, 8, 17 §§, 4 kap 2, 17 §§, 5 kap 4, 5 §§, 7 kap 3 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ändring, SFS 2002:537
Rubrik: Lag (2002:537) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:165, bet. 2001/02:SkU23, rskr. 2001/02:265
Ändring, SFS 2003:211
Rubrik: Lag (2003:211) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: upph. 5 kap; ändr. 3 kap 5, 12, 4 kap 16 §; nya 3 kap 6 §, 5 kap
Ikraft: 2003-07-01 överg. best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:106, bet. 2002/03:SkU16, rskr. 2002/03:167
Ändring, SFS 2003:335
Rubrik: Lag (2003:335) om ändring i lagen (2003:211) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 2003:211
Förarbeten: Bet. 2002/03:SkU19, rskr. 2002/03:220
Ändring, SFS 2003:655
Rubrik: Lag (2003:655) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: upph. 6 kap 11, 12, 15, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap 2 §, 6 kap 15 §; ändr. 2 kap 1, 2, 6 §§, 3 kap 1, 5, 7, 8, 9, 12, 12 a, 14, 16, 17, §§, 4 kap 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23 §§, 5 kap 3, 4, 5, 8, 14, 18 §§, 6 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 21 §§, 7 kap 2, 6, 7 §, rubr. närmast före 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 4 kap 13 §, 6 kap 8 §; ny 6 kap 9 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:748
Rubrik: Lag (2003:748) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99 och 2002/03:138, bet. 2003/04:SkU5, rskr. 2003/04:20
Ändring, SFS 2004:129
Rubrik: Lag (2004:129) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 5 kap 4, 19 §§
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:64, bet. 2003/04:SkU26, rskr. 2003/04:156
Ändring, SFS 2004:499
Rubrik: Lag (2004:499) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:133, bet. 2003/04:SkU33, rskr. 2003/04:263
Ändring, SFS 2004:1143
Rubrik: Lag (2004:1143) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 11 a, 13, 17 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:19, bet,. 2004/05:SkU9, rskr. 2004/05:74
Ändring, SFS 2005:264
Rubrik: Lag (2005:264) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 2005-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:99, bet. 2004/05:SkU28, rskr. 2004/05:235
Ändring, SFS 2005:1133
Rubrik: Lag (2005:1133) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ny 4 kap 11 b §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:40, bet. 2005/06:SkU10, rskr. 2005/06:116
Ändring, SFS 2005:1174
Rubrik: Lag (2005:1174) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:22, bet. 2005/06:SkU12, rskr. 2005/06:114
Ändring, SFS 2006:578
Rubrik: Lag (2006:578) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Ändring, SFS 2006:1522
Rubrik: Lag (2006:1522) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 5 kap 13 §
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:19, bet. 2006/07:SkU7, rskr. 2006/07:71
Ändring, SFS 2007:1253
Rubrik: Lag (2007:1253) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:19, bet. 2007/08:SkU9, rskr. 2007/08:60
Ändring, SFS 2007:1399
Rubrik: Lag (2007:1399) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 3 §§, 4 kap 16 §, 5 kap 4 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:26, 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92
Ändring, SFS 2008:135
Rubrik: Lag (2008:135) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2008-05-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155
Ändring, SFS 2008:371
Rubrik: Lag (2008:371) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 5 kap 14 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Ändring, SFS 2009:443
Rubrik: Lag (2009:443) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:805
Rubrik: Lag (2009:805) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap. 14, 14 a, 14 b, 14 c §§, 4 kap. 12 §, 6 kap. 1, 7, 10, 13, 14, 19, 24 §§, 7 kap. 2 §, rubr. närmast före 6 kap. 10 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1291
Rubrik: Lag (2009:1291) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap. 17 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77
Ändring, SFS 2009:1294
Rubrik: Lag (2009:1294) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 a, 13 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:182, prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77
Ändring, SFS 2010:850
Rubrik: Lag (2010:850) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2010-11-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1454
Rubrik: Lag (2010:1454) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:73
Rubrik: Lag (2011:73) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ändring, SFS 2011:1244
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2011:1277
Rubrik: Lag (2011:1277) om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2011-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32