Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:291 · Visa fulltext
Lag (1990:291) om obeställbara postförsändelser
Departement: Kommunikationsdepartementet
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:67, 1989/90:TU22, rskr 1989/90:208
Upphävd: 1994-03-01
Ändring, SFS 1993:1684
Omfattning: upph.