Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1236 · Visa fulltext
Taxeringsförordning (1990:1236)
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Upphävd: 2012-01-01
Ändring, SFS 1991:803
Rubrik: Förordning (1991:803) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1992:40
Rubrik: Förordning (1992:40) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 7, 10, 12, 16 §§
Ikraft: 1992-02-15 överg.best.
Ändring, SFS 1992:695
Rubrik: Förordning (1992:695) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: nuvarande 26 § betecknas 27 §; ny 26 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1670
Rubrik: Förordning (1992:1670) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: upph. 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 12 §; ändr. 16, 26 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1994:501
Rubrik: Förordning (1994:501) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1402
Rubrik: Förordning (1994:1402) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 7, 8, 10, 16 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1970
Rubrik: Förordning (1994:1970) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 4, 9 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:93, bet. 1994/95:SkU15, rskr. 1994/95:158
Ändring, SFS 1997:803
Rubrik: Förordning (1997:803) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 1, 7, 10, 16 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1175
Rubrik: Förordning (1997:1175) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1999:106
Rubrik: Förordning (1999:106) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:394
Rubrik: Förordning (1999:394) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:924
Rubrik: Förordning (1999:924) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:516
Rubrik: Förordning (2000:516) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: upph. 8 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 7, 16 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:857
Rubrik: Förordning (2000:857) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 7, 16, 24 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:338
Rubrik: Förordning (2001:338) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 4, 6 §§; ny 5 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:597
Rubrik: Förordning (2001:597) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: upph. 16 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:1248
Rubrik: Förordning (2001:1248) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 2, 7, 10 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1155
Rubrik: Förordning (2002:1155) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003-01-15
Ändring, SFS 2003:948
Rubrik: Förordning (2003:948) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: upph. 19, 21 §§; ändr. 2, 3, 5, 6, 6 a, 7, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:564
Rubrik: Förordning (2005:564) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:589
Rubrik: Förordning (2006:589) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2009:880
Rubrik: Förordning (2009:880) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 20, 23, 27 §§
Ikraft: 2010-02-15
Ändring, SFS 2010:1675
Rubrik: Förordning (2010:1675) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1261
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2011:1293
Rubrik: Förordning (2011:1293) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011-12-31 överg.best.