Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:992 · Visa fulltext
Förordning (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:70, 1989/90:KrU30, rskr 1989/90:309
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1995:993
Rubrik: Förordning (1995:993) om ändring i förordningen (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-09-01
Ändring, SFS 2010:1925
Omfattning: upph.