Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:573 · Visa fulltext
Förordning (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr 1989/90:BoU14, rskr 1989/90:168
Ändring, SFS 1990:1523
Rubrik: Förordning (1990:1523) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 1991-02-01
Ändring, SFS 1992:465
Rubrik: Förordning (1992:465) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:1123
Rubrik: Förordning (1993:1123) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1996:176
Rubrik: Förordning (1996:176) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-04-01
Ändring, SFS 1998:1138
Rubrik: Förordning (1998:1138) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:647
Rubrik: Förordning (2002:647) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Omfattning: ändr. 13 §; ny 8 a §
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2006:191
Rubrik: Förordning (2006:191) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-05-01
Ändring, SFS 2008:231
Rubrik: Förordning (2008:231) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2013:724
Rubrik: Förordning (2013:724) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-11-01
Ändring, SFS 2018:953
Rubrik: Förordning (2018:953) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2018-07-01