Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:891 · Visa fulltext
Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil.8), TU 1986/87:19, rskr 1986/87:235, prop. 1987/88:50, TU 1987/88:20, rskr 1987/88:297
Ändring, SFS 1990:1532
Rubrik: Förordning (1990:1532) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 1991-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:25 (bil.5 p.B 6), 1989/90:TU12, rskr 1989/90:70
Ändring, SFS 1991:62
Rubrik: Förordning (1991:62) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 5, 9, 11, 16, 21, 27, 29 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1808
Rubrik: Förordning (1991:1808) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 5, 29 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 (bil.8), 1990/91:TU18, rskr 1990/91:176 prop. 1990/91:87, 1990/91:TU26, rskr 1990/91:326
Ändring, SFS 1992:1508
Rubrik: Förordning (1992:1508) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 5, 29 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1995:1653
Rubrik: Förordning (1995:1653) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: upph. 19, 20 §§; ändr. 2, 10, 15, 16, 21, 25, 27 §§
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1997:657
Rubrik: Förordning (1997:657) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 5, 16, 21, 27, 29 §§
Ikraft: 1997-09-01
Ändring, SFS 1997:685
Rubrik: Förordning (1997:685) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 4, 9, 11, 14, 16, 17, 17 a, 22 §§
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:136
Rubrik: Förordning (2001:136) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 1, 28, 30 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 3 a, 5 a, 25 a §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2001-04-17
Ändring, SFS 2008:707
Rubrik: Förordning (2008:707) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 5 a, 28, 30 §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2009:238
Rubrik: Förordning (2009:238) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 29 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2009-04-14 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145
Ändring, SFS 2010:129
Rubrik: Förordning (2010:129) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 a, 21, 22 och 26, 27, 28, 29, 30 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:1760
Rubrik: Förordning (2010:1760) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:361
Rubrik: Förordning (2011:361) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2018:2012
Rubrik: Förordning (2018:2012) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Omfattning: ändr. 5, 9, 11 §§
Ikraft: 2019-01-01